29 April 2012

Jual jual...

Posted on 4/29/2012 by mtc

Alatan : Tiada

Prosedur :
1. Fasilitator akan meminta adik-adik untuk mencari pasangan masing-masing, (lelaki dengan lelaki dan sebaliknya)
2. Dalam masa 5 minit, pasangan2 ini diminta untuk menemuramah kawan baru mereka.
3. Kemudian, facilitator akan meminta adik2 untuk membayangkan 1 benda (eg : bola, pensel) dan menganggap kawan2 adik2 adalah barang tersebut.
4. kemudian, adik2 dikehendaki untuk menjual barang tersebut. (Facilitator akan menunjukkan demo bagaimana untuk menjual barang tersebut)
# kalau ganjil, faci akan berpasangan dengan adik2, kalau genap, faci akan berpasangan dengan faci

Rasional : untuk berkenalan sesama kawan2 1 kumpulan dan ahli facilitator.

Alternatif : Round Robin

No Response to "Jual jual..."

Leave A Reply