21 November 2010

Oxy_en...· Siapa yang menciptakan kedua-duanya?


· Cuba genggam tangan, lepas. Ulang dan teruskan sampai 10 minit. Sanggup tak? Kalau setahun? Penat?


· Jika pam oksigen pada jantung dikenakan bayaran...

1 minit = RM 1

1 jam = RM 60

1 hari = RM 1440

7 hari = RM 10080

1 bulan = RM 302400

1 tahun = ?

10 tahun =?

20 tahun =?

50 tahun = ?

Sepanjang hayat= ?


· Sudahlah tak mampu bayar, malah berhutang pula dengan Allah.


“Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.”

(al- Hajj: 46)