13 October 2010

Rama-rama vs ManusiaObjektif :-

1. Membantu peserta memahami dengan baik konsep hamba dan khalifah.

2. Menyedia ruang cambah idea dan bertukar fikiran dalam perbincangan.

3. Membantu peserta memahami tugas khalifah di muka bumi ini.


Perlaksannaan :

1. Peserta dalam kumpulan dibahagikan kepada 2 kumpulan kecil.

2. Peserta dalam kumpulan kecil dinamakan seperti berikut;

    1. Kumpulan 1 : Rama- rama
    2. Kumpulan 2 : Manusia

3. Peserta diminta menceritakan kitar hidup setiap di atas


Rasional:-

1. Apakah perbezaan kitar hidup rama-rama dengan manusia?

2. Apakah lebihnya manusia berbanding rama?

3. Apakah gunanya 'kelebihan; yang ada pada manusia?


Kesimpulan:-

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah cukup sempurna dari segi sifat dan kejadiannya. Hanya yang mengangkat manusia adalah akalnya. Keadaan ini berbeza dengan sifat kejadian si rama- rama yang tiada akal. Justeru, sebagai khalifah, manusia harus menggunakan akal untuk mentadbir bumi dengan berbuat segala kebaikan.


Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya".

(al- Baqarah: 30)