29 April 2012

Simpulan Tangan

Posted on 4/29/2012 by mtc


Alatan: tiada

Arahan:

1. Peserta diasingkan mengikut jantina masing-masing.
2. Setiap kumpulan diminta berdiri dan membentuk bulatan.
3.Peserta diminta untuk mengankat tangan ke depan dalam keadaan bersilang dan seterusnya mengenggam tangan kawan yang selain kiri dan kanannya.
4. Peserta perlu melakukan apa saja cara bagi membuka simpulan tangan membentuk bulatan yang lebih besar tanpa melepaskan tangan.

Rasional:

1.Untuk merapatkan hubungan antara para peserta.
2.Untuk membuang perasaan malu antara satu sama lain.

No Response to "Simpulan Tangan"

Leave A Reply