20 February 2012

Apa Pilihan Anda?

Posted on 2/20/2012 by mtc


Alatan: Kertas mahjong & marker pen.
Prosedur:
1. Fasilitator membahagikan kertas mahjong tersebut kepada 4 bahagian utama.
2. Setiap bahagian dituliskan dengan subjek-subjek berikut: bahasa melayu, bahasa inggeris, matematik dan sejarah.
3. Setiap daripada adik-adik diminta untuk menuliskan nama masing-masing di atas kertas mahjong tersebut mengikut pilihan subjek yang mereka rasakan penting. Hanya dua subjek yang boleh dipilih.
Rasional:
1. Semua subjek aka perkara itu penting untuk dilaksanakan.
2. Kita seharusnya tahu untuk memilih atau menguatamakan apa yang lebih utama dalam melakasanakan sesuatu perkara.
3. Meletakkan „prioriti‟ dalam setiap perkara.
4. Prioriti sesuatu perkara bergantung pada keadaan semasa & matlamat adik-adik.

No Response to "Apa Pilihan Anda?"

Leave A Reply