20 February 2012

Public Speaking Session

Posted on 2/20/2012 by mtc


Alatan: Tiada.
Prosedur:
1. Fasilitator meminta sukarelawan dalam kalangan adik-adik untuk mengadakan „public speaking‟ dihadapan kawan-kawan yang lain dalam masa yang sesuai (cadangan 2minit seorang).
2. Tajuk yang ingin disampaikan itu terpulang pada pilihan adik-adik sendiri.
3. Jika ada masa, fasilitator boleh meminta adik-adik yang lain turut serta.
Rasional:
1. Kita mestilah mempunyai keyakinan dan kepercayaan dalam diri untuk melaksanakan sesuatu perkara.
2. „Keraguan‟ itu titik permulaan bagi sebuah keyakinan - Imam al-Ghazali.
3. Usah gentar,keyakinan pasti ditemui setelah melalui „keraguan‟ itu.

No Response to "Public Speaking Session"

Leave A Reply