20 February 2012

Checkpoint: Kapal Terbang Kertas

Posted on 2/20/2012 by mtc


Alatan: Kertas A4 & tanda X.
Prosedur:
1. Adik-adik dikehendaki membuat sebuah kapal terbang kertas.
2. Kapal terbang kertas yang telah dibuat dilepaskan mengikut kehendaki oleh adik-adik.
3. Fasilitator meletakkan tanda X pada tempat yang telah ditetapkan.
4. Adik-adik diminta untuk membaling kapal terbang tersebut untuk sampai pada tanda X yang telah ditetapkan.
Rasional:
1. Setiap apa yang kita lakukan mestilah berfokus dan ada hala tuju. Jika tidak usaha, kita akan sia-sia /berserabut seperti keadaan kapal terbang yang diterbangkan tanpa tanda x.

No Response to "Checkpoint: Kapal Terbang Kertas"

Leave A Reply