20 February 2012

Checkpoint: Bahtera

Posted on 2/20/2012 by mtc


Alatan: Tali rafia.
Prosedur:
1. Setiap kumpulan dikehendaki untuk menyusun kumpulan masing-masing membentuk satu „bahtera‟ sebelum dilepaskan menggunakan tali rafi yang disediakan.
2. Provoke adik-adik dengan menyatakan „susunan‟ tersebut adalah satu strategi untuk pelayaran adik-adik.
3. Ketua fasilitator akan melepaskan kumpulan tersebut apabila mereka memenuhi „syarat-syarat‟ yang dikehendaki.
Rasional:
1. Muamalah mestilah dijaga diantara lelaki dan perempuan dalam setiap apa yang kita lakukan.

No Response to "Checkpoint: Bahtera"

Leave A Reply