20 February 2012

Kad Hadiah

Posted on 2/20/2012 by mtc


Alatan: Kertas Manila, gam, gunting, reben &sumber-sumber yang ada.
Prosedur:
1. Faslitator meminta adik-adik untuk mereka sebuah kad hadiah yang akan diberikan kepada ketua fasilitator yang akan di sampaikan oleh fasilitator sendiri.
2. Adik-adik diberikan masa yang sesuai (cadangan 20minit) untuk melaksanakan tugas yang diberikan.
3. Kad hadiah tersebut akan diberikan kepada fasilitator untuk diberikan kepada ketua fasilitator.
4. Fasilitator perlu mempengaruhi/ meraih keyakinan adik-adik dengan kata-kata yang sesuai agar adik-adik benar-benar percaya bahawa fasilitator akan menyampaikan hadiah tersebut dalam keadaan/cara terbaik.
IIUM Facilitator Team, Kuantan Campus
5
5. Fasilitator bertindak untuk mengoyakkan kad hadiah tersebut tanpa memberinya kepada ketua fasilitator.
6. Fasilitator meminta adik-adik untuk memberikan respons atas apa yang telah berlaku.
Rasional:
1. Apabila orang lain memberikan kita tugas aka amanah (cth konteks adik-adik sebagai pengawas/PRS), kita hendaklah menjaganya dan melaksanakannya sebaik mungkin.
2. Menjadi satu kekecewaan apabila orang yang kita percaya dapat melaksanakan apa yang kita yakin dia mampu lakukan, ianya tidak dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin/tidak melaksanakannya langsung.

No Response to "Kad Hadiah"

Leave A Reply